Reality Mix - katalóg 98 083 nehnuteľností

O RealityMixe

RealityMIX.sk je realitný portál, na ktorom môžu inzerovať realitné kancelárie, developeri, ale i ostatní užívatelia, ktorí chcú ponúknuť svoju nehnuteľnosť na predaj či prenájom.

RealitymMIX.sk je súčasťou mediálnej skupiny spoločnosti Centrum Holdings a.s., kde je jediným realitným portálom, ktorá mu zaručuje exkluzívnu podporu portálov Atlas.sk, Centrum.sk, Mapy.sk, Wanda.sk, Žena.sk, Pobox.sk, Referáty.sk, Magazín.sk, Aktuálne.sk, Dnes.sk a ďalších, ktoré táto spoločnosť prevádzkuje.

Centrum Holdings a.s. je internetová mediálna spoločnosť s pôsobnosťou v strednej a východnej Európe a iba na Slovensku osloví mesačne viac ako 1,5 milióna návštevníkov.

Reality Mix - katalóg 52 495 nehnuteľností je denne aktualizovaný a jeho cieľom je patriť k najväčším realitným katalógom s ponukou nehnuteľností na predaj a prenájom na Slovensku.

Všetci inzerenti majú možnosť zadávať a editovať svoje ponuky on-line. Na export dát je možné používať podporované exportné programy.

Užívateľom ponúkame prehľadné a užívateľsky jednoduché stránky, ktoré majú atraktívnu ponuku nielen nehnuteľností, ale i poskytovaných služieb.

Z nami poskytovaných služieb doporučujeme:

 • inzerciu nehnuteľností
 • developerské projekty
 • pravidelné zasielanie ponúk či dopytov e-mailom
 • adresár realitných kancelárií

V prípade Vášho záujmu o výraznejšie zviditeľnenie Vašej ponuky alebo celej spoločnosti nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Portál Realitymix.sk vznikol na základe spolupráce s českým realitným portálom Realitymix.cz, ktorý je so svojou 8 ročnou existenciou dvojkou na trhu českých realitných portálov s ponukou 150 000 nehnuteľností patrí k najväčším najnavštevovanejším realitným katalógom v Českej republike.

DALTEN media s.r.o., Dělnická 213/12
180 00 Praha, Česká republika, Email: info@realitymix.cz
tel.: +420 225 378 443

Klientsky servis

Pravidlá inzercie

 1. Systém je určený pre samoobslužné vkladanie, správu a zverejňovanie inzercie. Pred vstupom do systému sa musí Objednávateľ prihlásiť (autorizovať).
 2. Inzerčný obsah je prijímaný v slovenskom jazyku s diakritikou a celkovo v súlade s platnými pravidlami slovenského pravopisu.
 3. Počet vložených inzerátov od fyzických osôb - nepodnikateľov je limitovaný počtom 1 inzerátu na unikátny kontaktný údaj (telefón/e-mail/login).
 4. Príslušné zobrazené URL musí zodpovedať doméne cieľového URL. Stránka, na ktorú je presmerované musí byť funkčná a obsahovo synchrónna, zo stránky musí byť možnosť vrátiť sa jediným kliknutím na tlačidlo späť. Na službe nebudú zverejňované odkazy na inzerčné servery s rovnakým zameraním ako služba.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje zaraďovať inzeráty do zodpovedajúcej rubriky podľa typu a druhu nehnuteľnosti a čo najrýchlejšie aktualizovať inzeráty, keď dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje zaraďovať zodpovedajúce údaje o nehnuteľnostiach do správnych okien a miest k tomu určených a nezverejňovať žiadne kontaktné informácie na osoby, firmy alebo webové stránky mimo tieto miesta.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje v prezentovanej ponuke či dopyte poskytovať informácie pravdivé a to vrátane finálnej trhovej ceny nehnuteľnosti, DPH, provízie a fotodokumentácie.
 8. Objednávateľ nebude vkladať či importovať do databázy rovnaké ponuky nehnuteľností s rôznymi alebo žiadnymi cenami, či drobnými odchýlkami popisu.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu. V texte inzerátu je vylúčené:
  • zverejnenie slov napísaných veľkými písmenami (pokiaľ sa nejedná o skratky či názvy, ktoré sa oficiálne zapisujú len veľkými písmenami),
  • uverejnenie viac ako jedného výkričníku (pred výkričníkom nemôže byť medzera),
  • písanie opytovacích, zvolacích a rozkazovacích viet,
  • niekoľkonásobné opakovanie slova/frázy, nadmerná interpunkcia (tri bodky), "smajlíky", HTML značky,
  • ukončenie výpisu výrazmi "atď." , "a tak ďalej", "..." a ich ekvivalentmi,
  • používanie superlatívov a objektívne neposúditeľných zmienok o kvalite, napr: "najlepšie služby poskytované...",
  • uvádzať vety nič nehovoriaceho typu "všetko, čo ste kedy chceli vedieť o...", "príďte sa pozrieť...",
  • zobrazovať logá spoločnosti na mieste pre fotografie nehnuteľností,
  • obchodné posolstvá, reklama, či zmienky o konkurencií,
  • uverejňovať stiahnuté a neautorizované fotografie od iných užívateľov systému.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez upozornenia inzeráty obsahujúce špekulatívnu, či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdielnou cenou od rôznych Objednávateľov, inzeráty s neprimeranými hodnotami či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov (vrátane počtu zverejnených inzerátov) prezentovaných samotným Objednávateľom na vlastných www stránkach alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa, či iného jednania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi.
 11. Prevádzkovateľ nie je povinný oznamovať kritériá radenia (relevancie) inzerátov vo výpise. Prevádzkovateľ však zaručuje, že radenie inzerátov je jednotné a plne zautomatizované pre všetkých užívateľov systému. Na relevanciu poradia jednotlivých inzerátov majú vplyv napríklad dátum vloženia inzerátu, čas a počet aktualizácií, zmena ceny, online alebo offline prístup, počet vyplnených položiek k inzerátu, životnosť inzerátu, počet inzerátov, štatistika návštevnosti, vernostný charakter klienta (dĺžka spolupráce) a ďalšie.
 12. Vkladanie inzercie je podporované z vybraných realitných softvérov. Využitie tejto funkcionality však nie je súčasťou platených služieb a prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, či správnosť takto do databázy vložených inzerátov.
 13. Pri exporte vybraného súboru z databázy na ďalšie miesta na Internete sa môže popis inzerátov skrátiť alebo upraviť tak, aby zodpovedal technickej konfigurácií prijímateľa.
 14. Prevádzkovateľ poskytuje všetkým platiacim užívateľom technickú podporu na info@realitymix.sk .
 15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerciu kedykoľvek prerušiť či ukončiť, vyradiť inzeráty alebo užívateľa zo systému, odoprieť užívateľovi prístup na Službu z dôvodu porušenia niektorého ustanovenia týchto Podmienok a to predovšetkým pri ich opakovanom porušovaní.

Tieto Pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2011.